1 Temmuz 2019 – 1 July 2019

Ziyaretlerimiz ve  beyin fırtınası devam ediyor.
ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Ülkü KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil İLİK’ e teşekkür ederiz.

We continue our visits and brainstormings.. We thank to the Ankara Chamber Of Commerce Board of Director members Ülkü KARAKUŞ and Halil İLİK