GİSAD YÖNETİM KURULU / EXECUTIVE BOARD

Erinç YURTER    Yönetim Kurulu Başkanı

Rukiye GÖÇER   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Özlem YAZICI  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nazlı Seda VURAL   Sekreter

Büşra EREN AKTAY   Sayman