12 Temmuz 2019 – 12 July 2019

Batuta Grup ile Afrika’li girişimci kadınlara ulaşabilmek için toplantı yaptık.

We had a meeting with Batuta Group to reach women entrepreneurs in Africa.