Mart 2019 – March 2019

Ziyaretlerimiz devam ediyor. Polatlı Ticaret Odası Başkanı Sayın Ulvi Sarıkaya’yı ziyaret ettik.

Continued visits.. We visited Ulvi SARIKAYA, chairman of Polatlı Chamber of Commerce.