Hakkımızda:

Nisan 2018’de yapılan Ankara Ticaret Odası Seçimlerinden sonra, Ankara Ticaret Odasına üye olarak ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadin Girişimciler olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler İcra Kuruluna, ATO adına üye gönderebilmek için Kadın Girişimciler Meclisini Kurduk.

Bunun ardından ticaret yapan Girişimci Kadınlar olarak, hem içinde bulunduğumuz diğer STK yapıları gereği, hem kadınlara iş veren kadınlar olarak, hem de ticaret odasındaki kayıtlı mevcut kadınları daha yakından tanıma fırsatı bulunca çok güzel projelerimiz oluştu.

En önemli hedefimiz kadınların üreten ekonomideki oranını arttırmak, tüketenler olmaktan kurtulmalarını sağlamak, özellikle kadınlar için sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak, ülke ihracatına ve tanıtımına katkıda bulunmak.

Ancak bu projelerin gerçekleşebilmesi için tüzel kişiliği olan bir yapıya dönüşme gereği hissettik. Bu nedenle 30 Mayıs 2019 da, 12 iş kadını, 12 kurucu olarak GİSAD’ı kurduk. Başından beri yanımızda olan en büyük destekçimiz Ankara Ticaret Odası’na ve değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Gürsel Baran’a bizi cesaretlendirdikleri ve destekleri için çok teşekkür ederiz.

About Us:

After the Ankara Chamber of Commerce elections held in April 2018, the Women Entrepreneurs who continue their commercial activities as members of the Ankara Chamber of Commerce, we have setup the Women Entrepreneurs Council of ATO to send members to the Women Entrepreneurs Executive Committee of “The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey”.

Following this, as entrepreneurial women who are in business, employ other women and participate in other NGOs, we produced very valuable projects when we have the opportunity to get to know the existing women who are registered in the chamber of commerce as well.

Our most important goal is to increase the proportion of women in the producing economy, to ensure that they do not become consumers, to create sustainable business models especially for women, and to contribute to the promotion of the country.

However, in order for these projects to be implemented, we felt the need to become a legal entity. Therefore, on May 30 2019, we founded GİSAD as 12 business women in other words; 12 founding members.

We would like to thank Ankara Chamber of Commerce and our esteemed chairman Mr. Gürsel Baran for their encouragement and support.

Araç çubuğuna atla