Şubat – February 2019

Girişimci İş Kadınları olarak bir araya gelmeye başladık. Toplantılar yaparak kadınların iş gücüne katılım ve temsil oranları hakkında konuştuk ve araştırmalar yaptık.

We began our meetings as Women Entrepreneurs and Business women. We have discussed the issues of women participation and representation in work force and initiated a more detailed research on this subject.