8 Temmuz 2019 – 8 July 2019

İş gücünde daha fazla kadın, tüketen değil üreten kadın demektir.

We keep working. More women participation in workforce enables a productive women profile than a depletive one.